FACES FOR HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Model casting for Hyresgästföreningen.
Producer DET and photographer Gabriel Liljewall.

Hyresgastforeningen_kampanj4529

Hyresgastforeningen_kampanj4902 1

Contact faces

Lolita Gullstrand

lolita@roster.se

+ 46 8 10 70 05

Call Us

Email Faces